SƠN TÙNG M-TP | MUỘN RỒI MÀ SAO CÒN | LIVE PERFORMANCE | LAZADA SUPERSHOW 6.6

Xuất bản 10 Th06, 2021
lượt xem 2 454 430
1 900

Cả nhà chúng ta cùng nhau thưởng thức lại bản Live Performance đầu tiên của MUỘN RỒI MÀ SAO CÒN tại Lazada 6.6 Supershow nàooooo !!!
🎶🎶🎶▶️ More information about Sơn Tùng M-TP:
MTP.Fan
sontungmtp
www.youtube.com/sontungmtp
sontungmtp777
@Spotify: spoti.fi/2HPWs20
@Itunes: apple.co/2rlSl3w

▶️More information about M-TP Talent:
mtptalent
mtptalent
mtptalent

▶️ More about M-TP ENTERTAINMENT
mtptown
mtpentertainment.com
mtpent_official
mtpent_offi...

▶️ CLICK TO SUBSCRIBE: popsww.com/sontungmtp

Sơn Tùng M-TP Official